home mail sitemap login
   
За нас
   
ОБЕКТИ

Изпълнени договори ( 2005г.)

Информация за изпълнените консултантски договори (оценка на съответствието и строителен надзор) за периода 2005г. В справката са посочени всички завършени и въведени в експлоатация обекти за този период.

Клиент

Обект

Дата на въвеждане в експлоатация

Изображение

1

Министерство на отбраната, дирекция Военна инфраструктура

Изграждане на кухненски блок във войсков район 1036, Горна Баня

30.12.2005

 

2

Брикел ЕАД

Надграждане на сгуроотвала на ІІІ-Б секция

29.12.2005

 

3

Халачев ЕООД

Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи, ул. Кестенова гора, гр. София, РЗП 4200 кв.м.

23.11.2005

 

4

Александър Атанасов

Жилищна сграда

01.09.2005

 

5

Общинска банка АД

Преустройство и промяна на предназначението на магазин в банков офис, кв. Младост, гр. София

09.06.2005

 

6

Недвижими имоти ШИКЕООД

Мебелен магазин КОМО

18.05.2005

 

7

Неви фешън ЕООД

Неви фешън

20.04.2005

 

8

МБАЛ Плевен

Реконструкция на МБАЛ Плевен

13.04.2005

 

9

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Довеждаща инфраструктура (водопровод и електропровод) до ПСОВ гр. Стара Загора

28.02.2005

 

10

Вария ЕООД

Малка ВЕЦ на р. Искър, гр. Роман

28.02.2005