home mail sitemap login
   
За нас
   
ОБЕКТИ

Изпълнени договори ( 2006г.)

Информация за изпълнените консултантски договори (оценка на съответствието и строителен надзор) за периода 2006г. В справката са посочени всички завършени и въведени в експлоатация обекти за този период.

Клиент

Обект

Дата на въвеждане в експлоатация

Изображение

1

Министерство на отбраната, дирекция Военна инфраструктура

Водопровод във военен район 1163, гр. Плевен

27.12.2006

 

2

Енко Инженеринг АД

Надстройка на съществуваща офис-сграда с два етажа на ул. Сребърна № 21

05.12.2006

 

3

Меридиан лежър хотелс ЕООД

Хотелски комплекс Холидей Ин – с подземен гараж, три ресторант зали, фитнес център и конферентни зали, УПИ V, кв. 24, м. Младост 4, гр. София, РЗП 13 000 кв.м.

01.12.2006

4

Министерство на отбраната, дирекция Военна инфраструктура

Административна сграда в поделение 28000, с. Граф Игнатиево, РЗП 2700 кв.м.

20.11.2006

 

5

Автотехника ПМ ЕООД

Автокомплекс в ПИ 025016, м. Текийски орман, гр. Плевен Строеж от четвърта категория съгласно чл. 137 на ЗУТ. Строителният надзор е осъществен от екип с ръководител инж. Мария Топалска - регионален мениджър за гр. Плевен

10.11.2006

6

Заводски строежи ПС АД, гр. Перник

Трафопост в кариера Студена

01.11.2006

 

7

Александър Андонов

Жилищна сграда в УПИ ХІV-874, кв. 1А, м. Дианабад, гр. София, РЗП 2000 кв.м.

16.10.2006

 

8

Райфайзенбанк АД

Офис-клон на Райфайзенбанк, гр. Перник

04.09.2006

 

9

Витесс ЕООД

Жилищна сграда с помещения за магазини и ателиета, външни ВиК, ул. Нишава, гр. София, РЗП 3000 кв.м.

20.07.2006

 

10

Министерство на отбраната, дирекция Военна инфраструктура

Реконструкция на щаб и битов копрус 4, войскови район 1099, Чаралица

14.07.2006

 

11

Д-р Валентина Паликова

Преустройство с пристройка и надстройка на сграда с лечебно заведение

16.06.2006

 

12

Козмос текстил ЕООД

КТП и външно ел.захранване

15.06.2006

 

13

Италмодалуче България ООД

Търговско-административен комплекс с шоуруум, УПИ ХV-2025, кв. ИИЗ, гр. Пловдив, РЗП 1500 кв.м.

01.06.2006

 

14

Стомана индъстри АД

Методична пещ № 2

04.05.2006

 

15

Руно Казанлък АД

Парна централа

19.04.2006

 

16

Мега Ел ООД

МКТП, ул. Иван Радоев

10.04.2006

 

17

Д-р Валентина Паликова

Аптека с лекарски кабинет, гр. Елин Пелин

09.03.2006

 

18

Мега Ел ООД

Мачтов трафопост, с. Владая

02.03.2006

 

19

Генчо Велев

Институт за клинични експертизи

07.02.2006