home mail sitemap login
   
За нас
   
ОБЕКТИ

Изпълнени договори ( 2007г.)

Информация за изпълнените консултантски договори (оценка на съответствието и строителен надзор) за периода 2007г. В справката са посочени всички завършени и въведени в експлоатация обекти за този период.

Клиент

Обект

Дата на въвеждане в експлоатация

Изображение

1

Национална агенция за приходите

Трафопост 2ф630 кVА и кабели СрН

28.12.2007

 

2

Интерфорум Ко ЕООД

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, УПИ ІV-2587, кв. 41а, м. Студентски град, гр. София, РЗП 3200 кв.м.

21.12.2007

 

3

Брегалница 57 ООД, инж. Петър Калинков

Жилищна сграда с магазини и офиси, УПИ ХІІ-6, кв. 178, м. Зона Б4 – Център, гр. София, РЗП 2000 кв.м.

21.12.2007

 

4

Асен Шанданов

Жилищна сграда с помещения за магазини и външни ВК връзки, УПИ І-212, кв. 88, м. Овча Купел, гр. София, РЗП 1900 кв.м.

25.10.2007

 

5

Министерство на отбраната, дирекция Военна инфраструктура

Районен водопровод канал в поделение 22160, в гр. Казанлък

10.10.2007

 

6

Електроразпределение АД

КТП 1х800 кVА и кабели СрН 20 кV за сграда за търговия

10.10.2007

 

7

Александър Андонов

Жилищна сграда в УПИ ХІІІ-873, кв. 1А, м. Дианабад, гр. София, РЗП 2000 кв.м.

06.08.2007

 

8

ЕТ „Пападопулос – Константинос Пападопулос

Цех за обработка на мрамор и гранит, ПИ 2255, кв. Обеля, гр. София

27.06.2007

 

9

Стомана индъстри АД

Цех за сглобяване на фотоволтажни елементи, УПИ LV, кв. 552 по плана на кв. Изток, гр. Перник

21.06.2007

 

10

Висш съдебен съвет

Разширение на сградата на Районен съд, гр. Радомир, УПИ ХХІ-357, кв. 15

13.06.2007

 

11

Министерство на отбраната Служба сигурност и ВКР

Инфраструктурни обекти във военен раойон 2890, аз. Искър

10.04.2007

 

12

Афамия Строй ООД

Жилищна сграда с подземни гаражи, външни ВК връзки, външно захранване с кабели НН, външно топлоснабдяване и абонатна станция, ул. Позитано 171, щр. София, РЗП 2600 кв.м.

15.03.2007

 

13

ЗММ Нова Загора

Резервоари за пропан на ЗММ, гр. Нова Загора, УПИ V, кв. 205, гр. Нова Загора

09.03.2007

 

14

Булит Комерс

Търговска база, кв. Враждебна, гр. София

24.01.2007

 

15

Халачев ЕООД

Жилищна сграда с магазини и гаражи, външни ВК връзки, топлопровод и ел.захранване, УПИ VІІІ-2098, кв.15, м. Дианабад, гр. София, РЗП 1500 кв.м.

17.01.2007