home mail sitemap login
   
За нас
   
ОБЕКТИ

Изпълнени договори ( 2008г.)

Информация за изпълнените консултантски договори (оценка на съответствието и строителен надзор) за периода 2008г. В справката са посочени всички завършени и въведени в експлоатация обекти за този период.

Клиент

Обект

Дата на въвеждане в експлоатация

Изображение

1

ФИНТЕХ ООД

Склад за химикали и аноди УПИ ХХІІ-сп.Верила, по плана на с. Равно поле, кв. 4, община Елин Пелин. Строеж от първа категория съгласно чл. 137 на ЗУТ. Едноетажна сграда с размери 32.70 на 27,25 м., височина 9.95 м. Технико-икономически паказатели: Застроена площ 800 кв.м. РЗП - 935 кв.м. Кинт - 0.22 Плътност 19%. Високата категория на строежа се определя от складираните вещества и специчното им управление, а именно:материали за галванопластика, торове, минерални киселини и основи.

01.12.2008

 

2

Нели Йорданова

Двуфамилна жилищна сграда - ниско застрояване Местонахождение: УПИ II - 795 от кв.45А, м. Бояна, район Витоша, гр. София Строеж от пета категория съгласно чл. 137 на ЗУТ. Жилищна сграда, изградена по дължината на парцела, като са отчетени особеностите на терена. Състои се от сутерен, партер и първи етаж. Технико-икономически показатели: застроена площ – 299,73кв.м разгъната застроена площ – 897,07кв.м К плътност – 35% К озеленяване – 31% К интензивност – 1,04 Строителна стойност – 300000лв

05.11.2008

 

3

Столична община

Уличен водопровод ф90 ПЕВП по тупикова улица /О.Т.529 -О.Т.529а – О.Т.529б/ от О.Т.529 до СВО“ Местонахождение: СО, р-н Витоша Строежът е от трета категория съгласно чл. 137 на ЗУТ. Строежът третира водопровод с диаметър ф 90, изпълнен от полиетиленови тръби ПЕВП РЕ 10 атм по тупикова улица от О.Т. 529 до О.Т. 529в. Общата дължина на водопровода е 73,70м. Включването на новия водопровод е осъществено към съществуващия по ул. „Калоянова крепост“. За тази връзка има СК. Пожарният хидрант е при О.Т. 529В със СК80.

16.10.2008

 

4

ХАЛАЧЕВ ЕООД

Жилищна сграда с гаражи и ателиета Местонахождение: УПИ XVI-551, кв.207-г, м.“Гърдова глава“, гр.София Строеж от четвърта категория съгласно чл. 137 на ЗУТ. Изградена е едносекционна жилищна сграда с четири жилищни етажа, ателиета - два броя в подпокривното ниво и гаражи на партерния етаж. Технико-икономически показатели на сградата: Застроена площ 270,75кв.м. Разгърната застроена площ 1866,11м2. Застроен обем 4568,50 м3

01.10.2008

 

5

МСИ Дивелопмънтс ЕООД

Апартаментен комплекс WHITE FIR VALLEY-CAMELLIA HOUSE Местонахождение: УПИ 61813.532.31 м."Писана Черква", землището на гр. Разлог, община Разлог Строежът е четвърта категория съгласно чл. 137 на ЗУТ. Представлява комплекс от 57 апартамента за временно сезонно обитаване, ориентиран към почивка на интересуващи се от голф, планински туризъм и ски спортове. Технико-икономически показатели Площ на УПИ - 3361 кв.м. Застроени площи - 908 кв.м. (в т.ч. вход 1 - 1733,92 кв.м., вход 2 - 1589,49 кв.м., вход 3 - 1733,92 кв.м.) Разгъната застроена площ - 5057,33 кв.м. Плътност - 27% Кинт - 1,5 Озеленяване - 60%

18.08.2008

 

6

МиС проекти ЕООД

Апартаментен ксмплекс "White Fir", секция А, B, C и D Местонахождение: УПИ 528013 и 528014, м."Църнако",землището на гр. Разлог, община Разлог Строеж от четвърта категория съгласно чл. 137 на ЗУТ. Преставлява апартаментен комплекс със 132 апартамента - за временно сезонно обитаване, ориентиран към почивка на интересуващи се от голф, планински туризъм и ски спортове. Към жилищната част са интегрирани елементи на обществено обслужване, разположени главно в Сграда „А”- ресторант, фоайе с лоби бар, СПА комплекс с външен и вътрешен басейн, фитнес, подземен гараж, магазини и стопански помещения. Технико-икономически показатели: Площ на УПИ - 10598 кв.м. Застроени площи- общо 3210 кв.м.= 30% плътност Сграда А- 1485 кв.м., Сграда В- 565 кв.м., Сграда С-565 кв.м., Сграда D-565 кв.м. Разгъната застроена площ- общо 15900 кв.м. Кинт.=1.5 Подземно застрояване- 1500 кв.м. Озеленяване – 6360 кв.м.= 60% Обем на сгради- общо- 49010 куб.м.

18.08.2008

7

МиС проекти ЕООД

Апартаментен комплекс WHITE FIR VALLEY, Местонахождение: УПИ 454041 и 454042, м. “Байова борика”, землището на гр. Разлог, община Разлог Строеж от четвърта категория съгласно чл. 137 на ЗУТ. Апартаментен комплекс със 142 апартамента за временно сезонно обитаване, ориентиран към почивка на интересуващи се от голф, планински туризъм и ски спортове. Технико-икономически показатели на сградата: Площ на УПИ 454041 и 454042 - 10 974 кв.м. Застроени площи - 3 300 кв.м. в т.ч. сграда „А” - 1 710 кв.м. сграда „В” - 1 260 кв.м. сграда „С” - 330 кв.м. Подземно застрояване - 1 174 кв.м. Разгъната застроена площ - 16 291,64 кв.м. Плътност - 30% Кинт - 1,48 Озеленяване - 60%

18.08.2008

8

Община Перник, Водоснабдяване и канализация ООД - Перник

Изместване на водопровод за с. Драгичево в землището на селище „Делта хил“ ООД Местонахождение: Сервитутна ивица на пътя с. Рударци – Дивечовъдно стопанство „Витошко“, община Перник Строеж от първа категория съгласно чл. 137 на ЗУТ. Строежът представлява изместване на съществуващ водопровод за с. Драгичево, минаващ през терен, определен за строителство на вилно селище “Делта Хил”. Водовземането е реализирано от съществуващ чугунен водопровод ф273мм (от водохващане), след монтаж на спирателен кран в шахта. Новото трасе на водопровода е изпълнено в сервитутната ивица на пътя с. Рударци – Дивечовъдно стопанство Витоша, от дясната страна по посока с. Рударци. Обща дължина на трасето 1260 м.

13.08.2008

 

9

Столична община

Канал ф300 по ул. „Найден Николов“ от ул. „Дъбова гора“ до ул. „Острица“ - I-ви етап Местонахождение: гр.София, СО - район Витоша, м. Гърдова глава, ул. „Найден Николов“ Строежът представлява канал с диаметър ф 300, изпълнен от кръгли муфени бетонови тръби. Като Първи етап се изгражда трасето по оста на ул. „Найден Николов“ от съществуващия канал на улица „Острица“ до сградното отклонение на жилищна сграда в УПИ XVI-551. Тръбите са положени в бетонов кожух. Връзките между тръбите са изпълнени с циментова смес 1:1. По трасето са изпълнени 3 бр. ревизионни шахти – РШ1, СРШ2 и РШ3 – съгласно одобрения проект, без изменения.

10.07.2008