home mail sitemap login
   
За нас
   

История

“Стройконсулт-ГН 99” ЕООД е дружество, създаденo през 1999г. като фирма за независим строителен надзор в проектирането и строителството. Съгласно измененията в Закона за устройство на територията от 2003г. фирмата извърши пререгистрация на дейността си и получи лиценз № ЛК-000003/05.04.2004 г., издаден от Министъра на РРБ за изпълнение на дейностите "оценка на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите" и "упражняване на строителен надзор".

Собственик на “Стройконсулт-ГН99” ЕООД е инж. Александър Георгиев – уважаван специалист с над 40-годишен стаж в строителния бранш в България.
Управители на дружеството са инж. Александър Стоянов Георгиев и инж. Светла Александрова Христова – заедно и поотделно.

Адрес по регистрация на "Стройконсулт-ГН99" ЕООД:
София, ул. "Родопски извор" № 43А, етаж 1, офис №2