Стройконсулт-ГН 99 | Оценка за съответствието
510
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-510,page-child,parent-pageid-120,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Оценка за съответствието

Оценка за съответствието на инвестиционни проекти с основните изисквания към строежите

Наш ангажимент е преглед на проекта и оценка на нормативното му съответствие

В етапа на оценка за съответствието се ангажираме с комуникация с проектантския екип и ръководство на проектирането в частта му обхват на проекта (необходими проектни части), указания за становища от разпределителните дружества, изходни данни за проектиране и управление на съгласувателните процедури. Наш законов ангажимент е преглед на проекта и оценка на нормативното му съответствие. Оценката завършва със заверка на два броя проектна документация и изготвяне на комплексен доклад с предложение до компетентен одобряващ орган за одобряване на проекта и разрешаване на строителството.

Извън законово разписания обхват на консултантската услуга по оценка на съответствието на инвестиционни проекти, при съгласуване с конкретния възложител, сме в състояние са извършим и:

– оценка на проекта с коментари на целесъобразността на проектното решение, избор на оптимален вариант;

– оценка на проекта спрямо заданието на възложителя.

Свържете се с нас за повече информация