Стройконсулт-ГН 99 | Управление на проекти
514
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-514,page-child,parent-pageid-120,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Управление на проекти

Цялостното управление на инвестиционни проекти, включва:

– Извършване на прединвестиционни и предпроектни проучвания;

– Избор на проектант, участие съвместно с Възложителя при приемането на изпълнените проектни работи;

– Анализ на цени, включително анализ на цената на строежа. Проверка и анализ на количествени и стойностни сметки;

– Участие в процеса по избора на изпълнители и доставчици на обекта;

– Контрол на качеството на работа на изпълнителите на СМР на всеки етап от строителството, съответствие с БДС и специфични технически изисквания и проект;

– Одобрение съвместно с Възложителя на предлаганите от фирмата-изпълнител на обекта мостри на материалите, които подлежат на влагане в обекта;

– Измерване и приемане на действително извършените работи в съответствие с изискванията на проекта, удостоверяване на съответствието с договорните цени, графика за изпълнение;

– Анализ на съответствието с удостоверяващите документи, качеството на доставените материали, конструкции и съоръжения, състоянието им на обекта и допускане на тяхното влагане при условие, че отговарят на съответните изисквания. В случай на констатирано отклонение от приетите стандарти съответно спиране на тяхното влагане, както и изискване за отстраняването им;

– През периода на строителството организиране комисия за появилите се скрити недостатъци, както и предприемане на действия за тяхното отстраняване;

– Своевременно информиране на Възложителя за нередности, свързани с качеството на изпълнение, слабости в организацията на работата и нарушение на технологичната работа от фирмата изпълнител на СМР на обекта, като и предлагане на мерки за отстраняване на същите;

– Проследяване на изпълнение на графика на строителството и при всяко спиране или забава незабавно уведомяване писмено Възложителя, с изказване на свои съображения и предложения;

– Водене на регулярни седмични срещи по прогреса на проекта със съответния протокол от срещата;

– Изготвяне на регулярен месечен доклад по прогреса, отразяващ обективно статуса на проекта.

Свържете се с нас за повече информация