home mail sitemap login
   
За нас
   
ЗА НАС

Клиенти

Към момента препоръки за нашата дейност сме получили от:

 • Бистрица Гардънс ООД
 • Делта Имоти ЕООД
 • Бенчмарк фонд имоти АДСИЦ
 • Вектор Мениждмънт България ЕООД
 • ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД
 • Българска асоцияция на архитектите и инженерите консултанти
 • ЕТ Пападопулос- Константинос Пападопулос
 • Меридиан Лежър Хотелс ЕООД
 • Недвижими имоти ШИК ЕООД
 • Булит Комерс ООД
 • Мелиорации ООД, гр. Габрово
 • МЕЕР – Брикел ЕАД, гр. Гълъбово
 • Консорциум „Далем-Диви-Дейта”
 • Община Кула
 • Община Димово
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството, изпълнителна дирекция ИСПА
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството, дирекция благоустройство, инженерна инфраструктура и ландшафт
 • Министерство на финансите
 • Колхида метал АД
 • Миролио България АД
 • Тандем В ООД
 • Министерство на отбраната на Р България
 • Коутс България ЕООД
 • Силуей Семикондактърс АД
 • Водоснабдяване и канализация Плевен
 • Свилоза АД
 • Министерство на транспорта и съобщенията ГД Гражданска въздухоплавателна администрация
 • Българска божия църква
 • Никми ООД
 • Топлофикация СОфия ЕАД
 • Милара ЕООД
 • Линк АД
 • Олинеза АД
 • Община Трявна
 • Информационни технологии ЕООД
 • Българска строителна камара
 • Национална здравно-осигурителна каса
 • Главна дирекция Ръководство на въздушното движение