home mail sitemap login
   
За нас
   
ЗА НАС

Качество

За непрекъснато повишаване на постигнатите резултати ръководството на организацията взе решение и внедри Система за управление на качеството през 2003г. Организацията получи сертификат за внедрена и работеща система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 9001:2000 с № TRB 100 0083 за “Консултантска дейност в инвестиционния процес, включително оценяване на съответствието на проекти, упражняване на строителен надзор и ръководство на строителството”. С това станахме първата българска фирма, работеща в областта на строителния надзор, която се сдоби със сертификат за управление на качеството. Вече четири години успешно защитаваме сертификата си.

Мотивирани сме за качествено изпълнение на поеманите ангажименти и пълно удовлетворяване на изискванията на нашия клиент в съответствие с неговите потребности.