home mail sitemap login
   
За нас
   
ЗА НАС

Персонал

В различните направления на дейността си работим с различни екипи.

За оценка на съответствието на проекти работим с екипи от високо специализирани консултанти, в чиято квалификация клиентите ни са се уверявали нееднократно.

Разполагаме с консултанти – конструктори, архитект, ВК инженер, ЕЛ инженери, ОВКИ инженери, геодезисти, озеленител, пътен инженер, специалисти Пожарна безопасност и Хигиенно съответствие. При необходимост от допълнителни специалности търсим помощ от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране или от други консултантски фирми.

Строителният надзор за всеки отделен обект се упражнява от ръководител екип (и консултант част СК) и колеги от отделните специалности (които ръководителят на екипа осигурява при нужда на обекта).

Инвеститорският контрол се упражнява от трима тясноспециализирани инженери.

Управлението на проекти е поверено на ръководството на фирмата и на консултантите с най-голям ръководен стаж по международни строителни договори.

В екипа си СТРОЙКОНСУЛТ-ГН99 ЕООД включва двама арбитри по международни договори съгласно FIDIC.