home mail sitemap login
   
За нас
   
ЗА НАС

Структура

"Стройконсулт-ГН99" ЕООД е регистрирано в град София, където е разположен и централния офис на организацията. Едновременно с това разполагаме с широка клонова мрежа на територията на страната и собствени офиси в гр. Плевен, гр. Бургас, гр. Стара Загора, гр. Нова Загора, гр. Разлог, гр. Разград, гр. Видин, гр. Казанлък. Всички клонове са обезпечени с минимално необходимия брой специалисти за упражняване на строителен надзор. Оценката на съответствието на инвестиционни проекти се извършва от екипите в гр. София и гр. Плевен.

От момента на създаването си до м. Февруари 2008г. “Стройконсулт-ГН 99” ЕООД има подписани над 400 консултантски договора на територията на цялата страна. Обектите, към които сме съпричастни, са обществени, промишлени и жилищни сгради и инфраструктурни строежи.