home mail sitemap login
   
За нас
   
ДЕЙНОСТ

Управление проекти

Това звено от нашата дейност е поверено на консултантите с най-голям ръководен стаж по международни строителни договори. Съвместява в голяма степен функциите и на строителен надзор и на инвеститор на обектите. Контролните функции се изпълняват от един ръководител екип (проектов ръководител), който в зависимост от мащабите на строежа е подпомогнат от един, двама или трима помощници.