home mail sitemap login
   
За нас
   
ОБЕКТИ

Изпълнявани в момента договори (2007 - 2008г.)

Информация за изпълняваните в момента (2007 – 2008г.) консултантски договори

Клиент

Проект

Етап на изпълнение

Изображение

1

Посолство на Китайската Народна Република в Р България

Нов посолски комплекс на Китайската Народна Република в Р България, разположен в УПИ І, кв. 154, м. Лозенец - ІІра част, по плана на гр. София. Консултантският договор е за предпроектни проучвания, управление на проектирането, избор на строител, управление на строителството. Прогнозен срок на завършване 2011г. Консултантската дейност се осъществява от Софийски екип с ръководител инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова.

В изпълнение

2

Делта Имоти ООД

Ваканционно селище Делта Хил в землището на с. Кладница, включва 330 еднофамилни жилищни сгради и цялостна инфраструктура на селището – пътища, ел.захранване, водопровод, канализация, локална пречиствателна станция – оценка на съответствието на инвестиционни проекти, строителен надзор и инвеститорски контрол. Екипът, който работи по обекта е ръководен от инж. Александър Георгиев и инж. Светла Христова.

В изпълнение

3

Бистрица Гарнъдс ООД

Селище в с. Бистрица с възложител Бистрица Гардънс, включва 35 еднофамилни жилищни сгради и цялостна инфраструктура на селището - пътища, ел.захранване, водопровод, канализация, локална пречиствателна станция – оценка на съответствието на инвестиционни проекти, строителен надзор и инвеститорски контрол.

В изпълнение